„Húsvétváró önkéntesség”
2018-03-24

A program márciusi önkéntes napja a húsvétváró közösségi mozgás jegyében telt. A résztvevők érdekes tájékoztató előadásokat hallgathattak meg a nap témájához kapcsolódóan. Tóth Margit Kornélia „Húsvét mint közösségi élmény” című ráhangoló előadása révén a világszerte – és mindenütt kicsit másféle módon – ünnepelt Húsvét történetével, eredetével, az ünnepkörhöz kapcsolódó hazai hagyományokkal és tevékenységekkel, a különböző motívumok jelentésével ismerkedhettek meg kicsit közelebbről a résztvevők. Az előadásban hangsúlyosan kapott szerepet egyrészt a közös és játékos mozgásnak, másrészt az ünnep közös ünneplésének és hozzá kapcsolódó hagyományok közös megtartásának helyi közösséget összekovácsoló, közösségi kohéziót erősítő hatása. Világi Hajnalka kiselőadásában a húsvéti ünnepkör sajátságos hangulatáról beszélt, annak országos, települési, intézményi szintű és egyéni megünnepléséről is beszélt. Jól hozzájárulva a gyakorlati foglalkozások előkészítéséhez, a felvázolt szokásokhoz szemléletes példákat is kapcsolt.

Az elméleti ráhangolódást követően gyakorlatias felkészítő foglalkozásokon vehettek részt a megjelentek (húsvéthoz kapcsolódó szokások a nagyvilágból és országhatárokon belülről: barka, hímes tojás, locsolás, tojásjátékok stb., klasszikus és rendhagyó húsvéti díszek, eszköz- és anyagigényük, elkészítésük, pogány és keresztény eredetű jelképek, tojásfestési technikák), majd a megfelelő felkészülést követően eredményesen sor kerülhetett az önkéntes nap keretében a konkrét közösségi önkéntes tevékenységre. Az átmozgató húsvétváró sportprogramokon minden korosztály rendkívül lelkesen vett részt.

A közösségi reggeli torna, a húsvéti elemekkel (tojásokkal) színesített futó- és sorversenyek, a kerékpáros ügyességi verseny eredményesen kötötte egybe a közösségi mozgást az ünnepléssel, a program komplexitása révén képes volt felhívni a figyelmet mind a mozgás (egészséges életmód) mind pedig a hagyományok közösségi ápolásának a fontosságára. A sportprogramok és eredményhirdetések után közösen tojásfát is díszítettek a megjelentek. Az önkéntes nap résztvevői egyrészt szervezői és programokat támogató tevékenységükkel, másrészt a programokon való részvételükkel járultak hozzá önkéntesen a közösséget (tovább) építő márciusi önkéntes nap sikeréhez.