„Közösségépítő hagyományok”
2017-10-24

A program októberi önkéntes napja alkalmával a résztvevők érdekes tájékoztató előadásokat hallgathattak meg a nap témájához kapcsolódóan. Inhaizer Izabella a régi hagyományok megismerésének és ápolásának fontosságáról, az új tradíciók születésének folyamatáról és indokoltságáról, kiváltott hatásairól beszélt, a hagyományápolás közösségi összetartás és összetartozás szempontjából betöltött jelentőségét hangsúlyozta. Világi Hajnalka előadásában a globális és lokális szinten is megfigyelhető kulturális különbözőség és sokszínűség jelenségéről beszélt, saját és egymás kulturális örökségének megismerését és tiszteletben tartását, az ebből származó szinergiákat emelte ki.
Az elméleti ráhangolódást követően gyakorlatias felkészítő foglalkozásokon vehettek részt a megjelentek (ünnepkörök betájolása a gyakorlatban, egyházi és állami ünnepek, „tradíciók vándorlása” – külföldi eredetű átvett hagyományok, Mindenszentek és Halottak Napja, Haloween beépülése, tökbelezés, sablonok, tökfaragás, módszerek és rendelkezésre álló eszközök), majd a megfelelő felkészülést követően eredményesen sor kerülhetett a tökök közösségi kifaragására, majd kihelyezésére a település számos kiemelt pontján, megszépítve és tovább építve a közösséget.