„(M)Eszelősen jó önkéntesség”
2017-07-14

A program júliusi önkéntes napja alkalmával a résztvevők érdekes tájékoztató előadásokat hallgathattak meg a nap témájához kapcsolódóan. Világi Hajnalka „Új tanév, tiszta lap, tiszta iskola” címmel tartotta meg ráhangolódó tájékoztató kiselőadását, pedagógus szemmel megvizsgálva egy új tanév megkezdésének elengedhetetlen tárgyi és mentális feltételeit egyaránt, illetve gyerekek körében felhalmozott tapasztalataira hivatkozva a diákság szemszögéből is elemezte azt a bizonyos „tiszta lapot”, a szinte makulátlan újrakezdés lehetőségének fontosságát, és mindehhez az optimális légkör és feltételrendszer megteremtését, az esetleges hiányokból adódó káros hatásokat. Csóka Dávid a tanévkezdés tárgyi feltételeire helyezve a hangsúlyt a folyamatosan igénybe vett épületek rendszeres karbantartásának és tisztasági meszelésének fontosságát emelte ki.
Az elméleti ráhangolódást és fejtágítást követően gyakorlatias felkészítő foglalkozásokon vehettek részt a megjelentek (a meszelés eszköz- és időigénye, felmerülő költségei, szakszerű előkészítő munkálatai, a vegyi anyagok összetétele és körültekintő használata, a folyamat lépései, az eredmény tartósságának szavatolása, utómunkálatok és takarítás stb.), majd a megfelelő felkészülést követően eredményesen sor kerülhetett az iskola kijelölt tantermeinek, valamint nagyobb közösségi rendezvényeket is befogadó tornatermének tisztasági meszelésére.