„Önkéntesen természetünkért”
2018-01-25

A program januári önkéntes napja a természetvédelem jegyében valósult meg, amely a természet megóvásával párhuzamosan a résztvevők - és közvetett módon a teljes lakosság - szemléletformálásához hozzájárult. A résztvevők érdekes tájékoztató előadásokat hallgathattak meg a nap témájához kapcsolódóan. Somogyiné Varju Hajnalka „Természetben, madárlesen” című ráhangoló kiselőadása a természet látható és rejtett értékeiről, azok megóvásáról és a természettudatos gondolkodás fontosságáról szólt, külön kiemelve a madárfajok egyéni és közösségi szintű védelmét. Szentmártoni Borsó Bence segítségével és iránymutatásával a megjelentek a gyakorlatban is eredményesen és hatékonyan is felkészülhettek a természet megóvására irányuló közösségi társadalmi szerepvállalásra: a madáretetők elkészítésére.

Az elméleti ráhangolódást követően gyakorlatias felkészítő foglalkozásokon vehettek részt a megjelentek (természeti értékeink, állat- és növényvilág veszélyeztetettsége, Magyarországon honos madárfajok, költőző madaraink, itthon telelő madárfajok védelme, „házi barkács készlet” tartalma, munkavédelem a hétköznapokban, madáretető paraméterei és lehetséges tartalma), majd a megfelelő felkészülést követően eredményesen sor kerülhetett az önkéntes nap keretében a konkrét közösségi önkéntes tevékenység megvalósítására: elkészülhettek a gondosan elkészített madáretetők, majd kihelyezésre kerülhettek a település több fontos pontján. Az etetők elkészítése során minden korosztály lelkesen kivette a részét, a kihelyezésben főleg a felnőttek tudtak hatékonyan közreműködni.