„Önkéntesség az újrahasznosítás jegyében”
2019-05-20

A program májusi önkéntes napja alkalmával a résztvevők érdekes tájékoztató előadásokat hallgathattak meg a nap témájához kapcsolódóan. Horváth Sándorné „Tedd újra hasznossá!” című ráhangolódó előadása során az újrahasznosításról mint a környezeti fenntarthatóság egyik kulcstényezőjéről beszélt, továbbá néhány egészen hétköznapi példával is érvelt amellett, miért is lényeges, sőt egyre lényegesebb a kérdéskör tudatos kezelése, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Benke-Hegyi Szilvia ezen a szálon tovább haladva a szelektív hulladékok csoportosítását ismertette meg a jelenlévőkkel, majd részletesen kitért a papír teljes életciklusára, kiemelve mind hasznosításának, mind újrahasznosításának számos lehetőségét.

Az elméleti ráhangolódást követően gyakorlatias felkészítő foglalkozásokon vehettek részt a megjelentek (környezeti fenntarthatóság, néhány statisztikai adat fogyasztásunkról, „hétköznapi” hulladékok, szeméttelepek összetétele, papírhulladékok szétválogatása, kötegelése, kötözése, kupacozása, elszállítása, újrahasznosítási alternatívái, az eljárás során felhasznált vegyszerek, az újrafeldolgozás volumene és minősége), majd a megfelelő felkészülést követően eredményesen sor kerülhetett az önkéntes nap keretében a papírhulladék összegyűjtésére, kötegelésére és elszállítására, ezáltal közösségi szinten hozzájárulva a természet megóvásához.