Az Egyesület 2017. áprilisában egy olyan Európai Uniós projekt (EFOP-1.3.5-16-2016-00223) megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzése direkt módon a gyömörei közösség fejlesztése, olyan beavatkozási területeken, mint a helyi formalizált vagy nem formalizált kisközösségek fejlesztése, az önkéntesség népszerűsítése, a generációk közelítése, a családi és társadalmi összetartás erősítése vagy éppen a társadalmi integráció elősegítése.

A 36 hónapos projekt közvetlen célcsoportja elsősorban a Gyömöre településen élő hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok köre, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminőségében a közösségi tevékenységekbe való bevonás generálhat javulást. De a közösségi programok természetes módon a település egészét érintik. Mivel a cél a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe tartozó embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházak, intézményeket képviselő személyek is érintettek.

A 2017. április 1-től 2020. március 31-ig tartó projekt keretében – de nem a projektből finanszírozva – az együttműködő szervezetek, a helyi közösségfejlesztésben érdekelt szervezetek, szervek vezetőiből megalakítjuk a Gyömörei Helyi Közösségi Támogató Csoportot, amely havonta ülésezik, s amely a helyi igények, és a projekt szakmai tartalmának összehangolásáért felelős. A Helyi Közösségi Támogató Csoport (HKTCS) a működése elején kidolgoz egy helyi Közösségfejlesztési Tervet, amely a projekt szakmai tartalmán túl a felderített szolgáltatási erőforrásokat önti egy stratégiába.

Az elnyert 25 milliós európai uniós támogatásból megvalósuló projekt részeként végig a célcsoporttal folyamatosan kapcsolatot tartó esélyegyenlőségi koordinátort alkalmazunk. Az eredményes és hatékony közösségfejlesztési elérése érdekében havonta három klubfoglalkozás megtartásával, összesen hat családi nap lebonyolításával, és minden hónapban Önkéntes Nap megrendezésével gondoskodunk a fent említett célok eléréséről. A projekt során egy 100 fős konferenciát is életre hívunk, ahol a projekttevékenységek bemutatásán túl lehetősége adódik a projektben részt vevő minden együttműködő partnerünknek arra, hogy neves közösségszervezői és egyéb szakemberek előadásaiból ismerhessék meg a közösségszervezés legújabb módszereit, tőlük hallhassanak az önkéntességről és a szakpolitikai stratégiákról.

Keretösszeg: 25 000 000,- Ft
Támogatási intenzitás: 100%