"Híd" Klub

A projekt keretei között létrejött workshop típusú "Híd" Klub feladata többek között a közösségi kohézió erősítése, a generációk közötti szakadék mérséklése úgy, hogy a havonta egy alkalommal megszervezett, minimum 25 fős klubban a különböző generációk tagjai egy-egy adott témáról elmondhatják véleményüket. Az egymás véleményének ismerete bizonyos témákról, azok ütköztetése, abból való vita generálása segít a generációknak egymás jobb megértésében. A klubvezető nem véleményformáló, csak moderátor.

Önkéntes Klub

A projekt keretei között létrejött Önkéntes Klub feladata többek között a közösségi kohézió erősítése, az önkéntesség eszméjének elterjesztése, az önkéntességen alapuló közösségfejlesztés, valamint az önkéntességen alapuló családsegítés, gyermekfelügyelet megszervezése, és szívességcsere megvalósítása. A klub önkéntes programokat dolgoz ki, s valósít meg a működése során. A klubfoglalkozások havonta kerülnek lebonyolításra.

Életmód Klub

A projekt keretei között létrejött workshop típusú Életmód Klub feladata többek között az egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli és életviteli kompetenciák fejlesztése, ezek eléréséhez szükséges gyakorlati tudnivalókkal kapcsolatos tudásmegosztás. A klubfoglalkozások havonta kerülnek lebonyolításra.